5 BƯỚC QUAN TRỌNG SAU VÒNG NỘP HỒ SƠ SỚM ED/EA

Tháng Mười Một 9, 2021 - APUS Việt Nam

5 BƯỚC QUAN TRỌNG SAU VÒNG NỘP HỒ SƠ SỚM ED/EA

Sau khi nhấn nút “SUBMIT” ở vòng hồ sơ sớm Early Action và Early Decision, bạn sẽ cần tiếp tục khẩn trương hoàn thành một chuỗi các đầu việc sau để bắt đầu chuẩn bị cho vòng Regular Decision. Một trong những việc đầu tiên và quan trọng nhất mà các bạn cần lưu ý

Read More...