Số lượng đăng ký tuyển sinh đại học của nước Mỹ giảm kỷ lục

Tháng Mười Một 16, 2021 - APUS Việt Nam

Số lượng đăng ký tuyển sinh đại học của nước Mỹ giảm kỷ lục

Nhiều trường đại học trên toàn nước Mỹ công bố số lượng hồ sơ ứng tuyển sụt giảm đáng kể trong thời gian Covid-19, đặc biệt là từ những trường có nhiều sinh viên đến từ các gia đình thu nhập thấp theo học.  Theo số liệu từ Trung tâm nghiên cứu National Student Clearinghouse

Read More...